Մեծ Պարնի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002451670865000Միանվագ  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի սեղմված բնական գազի մանրածախ առևտրի կետերում վաճառքի թույլտվության համար 900245167144200000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ Շին.թույլտվություն -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002451671853000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ- 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002451671855000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ -տեղական տուրք շինարարության (տեղադրման)թույլտվության համար մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9002451671855000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ - տեղական տուրք շինարարության (տեղադրման)թույլտվության համար 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90024516718515000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ տեղական տուրք ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ շինարարության (տեղադրման)թույլտվության համար`501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90024516718515000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե տեղական տուրք ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ շինարարության (տեղադրման)թույլտվության համար`1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝ 90024516718530000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26,0քառ.մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002451670942500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար`մինչև 26 քառ.մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002451670942500Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ հողհատկացման չափագրման համար 9002451671283000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 9002451671283000Միանվագ  Ընտրել
1133Զ -տեղական տուրք ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ շինարարության (տեղադրման)թույլտվության համար` 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90024516718550000Միանվագ  Ընտրել
1137Բ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար`26ից մինչև 50 քառ.մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002451670943100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար`26-ից մինչև 50 քառ.մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002451670943100Եռամսյակային  Ընտրել
13515 Աղբահանության կազմակրպման համար աղբահանության վճար/ֆիզ.անձ/ 90024500141875Ամսական  Ընտրել
13516 Տեղական վճար համայնքային նշանակության մանկապարտեզից օգտվողների համար 9002450016814000Ամսական  Ընտրել
13514 Աղբահանության կազմակրպման համար աղբահանության վճար/կազմակերպություն-ԱՁ/ 900245001418500Ամսական  Ընտրել
13517 Աղբահանության կազմակրպման համար աղբահանության վճար/կազմակերպություն-ՊՈԱԿ, ՍՊԸ, ՓԲԸ . . ./ 9002450014181000Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ